Handlingsutrymme och social logistik i transporttjänsten

Handlingsutrymme och social logistik i transporttjänsten.
Kerstin Svensson och Marcus Knutagård. 2018