Kriminalvården logotyp

How architecture and design matter for prison services: a rapid review of the literature

Rapporten är en snabb litteraturöversikt om hur den fysiska miljö kan påverka intagna och anställda på häkten och anstalter.

 

Sammanfattning

Rapporten ger en sammanställning över forskning inom ämnet anstaltsarkitektur för att undersöka kunskapsläget om den fysiska miljöns roll inom modern kriminalvård.

De främsta resultaten är att en normaliserad miljö och mindre trängsel (sett ur ett internationellt perspektiv) bidrar till färre incidenter, samt ökar välbefinnandet bland både intagna och anställda. Planlösningar som gör rum lätta att överblicka och skapar naturliga möteplatser mellan anställda och intagna är att föredra. Tidigare litteraturöversikter fann också att naturligt ljus eller lampor som simulerar dagsljus, liksom tillgång till naturen, kan minska stress och öka välbefinnandet.

 

Författare: Lina Grip, Sofia Caviezel, Elenore Öjes

Publiceringsdatum: 2018