Kriminalvården logotyp

Idap - självskattningars betydelse för brottsåterfall

Idap-självskattningars och bakgrundsvariablers betydelse för programavbrott och återfall i brott. Maria Danielsson, David Ivarsson, Mikael Lundgren och Martin Lardén. 2016.