Kriminalvården logotyp

Kartläggning av utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos intagna med annat modersmål än svenska

Kartläggning av utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos intagna med annat modersmål än svenska. Anna-Lena Eriksson Gustavsson.

Projektnummer: 2010:165