Kriminalvården logotyp

Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige

Långtidsdömda män och kvinnor i Sverige - Kriminalvårdens riksmottagningar 1997-2009. David Johansson. Mats Dernevik och Peter Johansson. 2010.