Livstidsdömda

Livstidsdömda - en kohortstudie av livstidsdömda under åren 1965-2007 med fokus på risk- och skyddsfaktorer för intrainstitutionellt våld samt återfall i brott efter frigivning. Ulrika Haggård. 2010.