Kriminalvården logotyp

Män med antisocialt beteende och borderline

Män med antisocialt beteende och borderline personlighetssyndrom - förekomst av borderline personlighetssyndrom hos män inom Frivården i Stockholm samt en utvärdering av Dialektisk beteendeterapeutisk behandling. Dan Wetterborg, Pia Enebrink, Niklas Långström och Gerhard Andersson. 

Projektnummer 2012:233.