Män som hatar kvinnor

Män som hatar kvinnor. Attityder som stödjer eller ursäktar partnervåld - operationalisering, bakgrund och förståelse. Martin Söderberg. 2010.