Kriminalvården logotyp

Mätning av aggressivitet för prediktion och behandling

Mätning av aggressivitet för prediktion och behandling. Nóra Kerekes och Susanne Apelqvist.

Projektnummer 2011:186