Kriminalvården logotyp

Narkotikaberoende och psykisk störning

Narkotikaberoende och psykisk störning. En kohortstudie av prevalens av droger, psykisk sjukdom och personlighetsstörning bland narkomaner. Långtidsförloppet i missbruk, kriminalitet, vårdkonsumtion och överdödlighet. Mats Fridell, Morten Hesse och Anna Nyhlén. Projektnummer 2007:9.