Påföljdsförslag och påföljdsval

Påföljdsförslag och påföljdsval - Samstämmighet och variation mella personutredning och domskäl. Kerstin Svensson och Anders Persson. 2012.