Personutredningar

Personutredningar - organisation, proffession och riskbedömning. Kerstin Svensson och Anders Persson. 2011.