Kriminalvården logotyp

Riskbedömningar inför fängelsepåföljd

Riskbedömningar inför fängelsepåföljd. En prospektiv uppföljning av långstidsdömda män avseende våld och annan misskötsamhet under anstaltsvistelse. David Johansson, Mats Dernevik och Peter Johansson. 2013.