Röster om att gå i tystnad

Röster om att gå i tystnad - en beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet. Lena Roxell. 2016.