Kriminalvården logotyp

Självmord efter frigivning från fängelse

Rapporten är en studie av förekomsten av suicid bland kriminalvårdade personer med syftet att identifiera sårbara tidsperioder och särskilda riskfaktorer. Där psykiatriska riskfaktorer samt betydelsen av våldsbenägenhet, ålder, kön och födelseland analyserades. Bo Runeson, Axel Haglund.