Kriminalvården logotyp

Slutrapport för projekt utvärdering av modern myndighet (PUMM)

Rapporten beskriver en utvärdering av Kriminalvårdens organisationsförändring som genomfördes 2015.

 

Sammanfattning

Utvärderingen syftar till att fördjupa kunskapen kring de utvecklingsområden som återstår efter Kriminalvårdens organisationsförändring 2015. Genom intervjuer av chefer inom Kriminalvården har utvecklingsbehov och förbättringsområden beskrivits och analyserats. Därutöver redovisas hur långt Kriminalvården kommit med de fem effektmål som formulerades inför omorganisationen.

 

Författare: Petra Buxrud, Mats Pellbring, Jo Skåmedal

Publiceringsdatum: 2018