Straff och personlig integritet

Straff och personlig integritet. William Bülow, Sven Ove Hansson, Torbjörn Tännsjö och Niels Lynöe. 2013.