Kriminalvården logotyp

Systematisk ADHD-screening och neuropsykiatrisk utredning inom Kriminalvården

Sammanfattningsrapport. Utvärdering av två regionala ADHD-projekt och förslag på nationella riktlinjer. Anna Simonsson och Lena Lundholm. Projektnummer 2014-021718.