Kriminalvården logotyp

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin. En studie av utsöndringstider hos missbrukare. Robert Kronstrand och Johan Ahlner. 2011.