Kriminalvården logotyp

Utvärdering av behandlingsprogrammet OTO

Utvärdering av programmet One-to-one i Kriminalvården. Forsknings- och utvärderingsenheten, FoU. 2016.