Kriminalvården logotyp

Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS

Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS. Våld i nära relationer och sexualbrott 2008-2011. Jenny Yourstone, Ingrid Freij och Jason McBride. 2011.