Kriminalvården logotyp

Utvärdering av implementeringen av Krimstics i svensk kriminalvård 2014-2017

Modellen Krimstics har implementerats i frivården i syfte att utveckla det återfallsförebyggande arbetet med klienter som står under övervakning. Rapporten beskriver en utvärdering av implementeringen med fokus på följsamhet till behandlingsprinciperna Risk, Behov och Mottaglighet (RBM).

 

Sammanfattning

Överlag visar utvärderingen att följsamheten till RBM har stärkts i samband med Krimstics implementering. Den ökade följsamheten innebär att frivårdsinspektörer med hjälp av goda relations- och struktureringsfärdigheter arbetar med klienters attityd- och beteendeförändring i övervakningssessioner. Samtidigt identifierar utvärderingen behov av att bättre anpassa kontaktfrekvensen mellan frivård och klient efter klientens risk att återfalla i brott samt att vidareutveckla tillämpningen av de terapeutiska samtalstekniker som används i Krimstics.

 

Författare: Louise Starfelt Sutton, Marcus Dynevall, Johan Wennerholm

Publiceringsdatum: 2019