Kriminalvården logotyp

Utvärdering av KRIMSTICS försöksverksamhet 2011-2013

Rapporten beskriver en randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekter av frivårdsinspektörers utbildning i samtalsmetoden KRIMSTICS.

Sammanfattning

Studien utvärderar frivårdsinspektörers följsamhet till KRIMSTICS genom att koda ljudinspelade övervakningssessioner. Effekter av KRIMSTICS på klienters återfall i brott följs upp genom att jämföra återfall hos klienter som haft strukturerade samtal med KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörer med klienter som haft samtal med frivårdsinspektörer som inte utbildats.

 

Författare: Louise Starfelt Sutton, Charlotte Jakobsson

Publiceringsdatum: 2018