Kriminalvården logotyp

Utvärdering av Livspondus i region Mitt och Öst

Livspondus implementerades i Kriminalvården 2011 och har sedan starten i region Väst nu implementerats i samtliga regioner. Rapporten beskriver en utvärdering av Livspondus i region Mitt och Öst, med fokus på självreflektiv förmåga, inre styrka i arbetslivet och självrapporterad hälsa. 

Sammanfattning

Överlag visar utvärderingen att självreflektiv förmåga och inre styrka i arbetslivet inte förbättrats jämfört med kontrollgruppen, utan snarare försämrats. Vidare visade självrapporterad hälsa små förändringar. Deltagares kriminalvårdsinspektörer uttrycker sig positivt om insatsen, men att det krävs att fler genomför Livspondus innan någon skillnad i arbetet med klienter kan ses. Utvärderingen identifierar också ett behov av att se över och renodla Livspondus syfte för att utveckla insatsen vidare.

Författare: Johan Axelsson

Publiceringsdatum: 2019