Utvärdering BERIT

Utvärdering av Beslutsstöd för Riskbedömningar för återfall i våldsbrott inom Kriminalvårdsverksamhet; BERIT Våld. Mats Dernevik, Martin Grann, Niklas Långström och Tony Rosendahl. 2013.