Kriminalvården logotyp

Utvärdering av den prediktiva validiteten för RBM-B

Varje individ som avtjänar en kriminalvårdspåföljd har en plan för vilka insatser som ska genomföras under verkställigheten utgående från behandlingsprinciperna risk, behov och mottaglighet (RBM). Som en del i detta arbete har Kriminalvården utvecklat ett bedömningsinstrument, RBM-bedömningen, där den första utvärderingen fokuserar på instrumentets förmåga att förutsäga återfall i brott.

 

Sammanfattning

Resultaten ligger väl i linje med andra riskbedömningsinstrument som används i kriminalvårdsverksamhet i världen. Klienter med hög risk för återfall i brott kan identifieras och därmed få en högre grad av intensitet i återfallsförebyggande insatser, medan omotiverade insatser till klienter med låg risk kan undvikas. Det finns dock utrymme att vidareutveckla modellen genom fortsatt forskning och utvärdering med syftet att optimera instrumentets prediktiva validitet samt att utvärdera kriminalvårdens förmåga att kunna möta klientens behov av insatser inom de områden som kartlagts, framför allt för klienter som skattats med förhöjd risk för återfall och som senare inte återfaller.

 

Författare: Peter Johansson Bäckström, Maria Danielsson, Louise Starfelt Sutton och Dan Andersson

Publiceringsdatum: 2019