Kriminalvården logotyp

Utveckling och utvärdering av ett kognitivt beteendeterapeutiskt behandlingsprogram för Hypersexuell Störning

Utveckling och utvärdering av ett kognitivt beteendeterapeutiskt behandlingsprogram för Hypersexuell Störning. Erfarenheter från administrering av grupp- och Internetbehandling. Stefan Arver, Jonas Hallberg, Katarina Görts Öberg. 2018.