Vägen ut ur gänget – om manligheter, broderskap och svikna förhoppningar

Gängkriminalitet är ett växande problem som på senare tid fått stor uppmärksamhet i Sverige. I denna studie intervjuades både män med gängbakgrund och stödpersoner i olika verksamheter för att undersöka processer för att lämna ett gäng och vilket stöd som behövs i processen.  

Sammanfattning

I intervjuerna med männen framkom återkommande berättelser om en tuff uppväxt, framförallt när det handlade om den egna familjen och erfarenheter inom skolan. Både männen och stödpersonerna vittnar om brister i hur man arbetar med för att underlätta avhopp från gäng. Generellt handlar det om att det saknas långsiktighet och specialiserad kunskap för att på ett bättre sätt kunna samordna och kvalitetssäkra stödet. . 

Författare: Torbjörn Forkby, Jari Kuosmanen, Henrik Örnlind

Publiceringsdatum: 2019