Våldsbrottslighet

Våldsbrottslighet: Totalbefolkningsstudier av gen- och miljöeffekter. Thomas Frisell och Niklas Långström. 2014.