Yoga på anstalt

Yoga på anstalt - en randomiserad kontrollerad studie. Nóra Kerekes, Cecilia Fielding och Susanne Apelqvist. 2016.