Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Forskningsrapporter

Här kan du fördjupa dig i Kriminalvårdens forskning.

Begåvning och brottslighet bland svenska män

Begåvning och brottslighet bland svenska män - En uppföljning över 35 år. Anders Tengström. 2010.

Brottslingen som brottsoffer

Brottslingen som brottsoffer. Studiens mål är att utifrån ett viktimologiskt (krimonologiskt) synsätt utforska gärningspersoner som har utsatts för våldsbrott. Anita Heber. 2013.

Dödlighet och återkomst till kriminalvård

Dödlighet och återkomst till kriminalvård hos kriminalvårdsklienter med missbruk. Anders Håkansson och Mats Berglund. 2013.

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden

Dömda kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden. Jenny Yourstone och Diana Wenander. 2013.

Effect of Naltrexone on Cue-induced craving för amphetamine

Effect of Naltrexone on Cue-induced craving för amphetamine in amphetamine dependent individuals. N Jayaram-Lindström, L Khemiri och J Franck. 2010

Farmakokinetiska studier av Klonazepam

Farmakokinetiska studier av Klonazepam i saliv, blod och urin. Fredrik Kugelberg och Robert Kronstrand. 2012.

Frivårdsinspektörers beslutsfattande

Frivårdsinspektörers beslutsfattande. Martin Geisler & Carl Martin Allwood.

Projektnummer 2012-232.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck - Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer. Projektnummer 2013:268. Författare: Jenny Yourstone, Leni Eriksson, Hedwig Westerberg.

Homicide in discharged patients with schizophrenia and other psychoses

Homocide in discharged patients with schizophrenia and other psychoses. A national case-control study. Seena Fazel, Petra Buxrud, Vladislav Ruchkin och Martin Grann. 2010.

Hårdare straff för återfall

Hårdare straff för återfall - en granskning av den etiska argumentationen. Claudio Tamburrini. 2010.