Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Forskningsrapporter

Här kan du fördjupa dig i Kriminalvårdens forskning.

Personutredningar

Personutredningar - organisation, proffession och riskbedömning. Kerstin Svensson och Anders Persson. 2011. 

Prevalens av ADHD och missbruk hos dömda kvinnor

Prevalens av uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet (ADHD) och missbruk hos fängelsedömda kvinnor. Maija Konstenius, Lena Lundholm, Nitya Jayaram-Lindström, Björn Philips och Johan Franck. 2010. 

Prison suicide in 12 countries

Prison suicide in 12 countries. An ecological study of 861 suicides during 2003-2007. Seena Fazel, Martin Grann, Boo Kling och Keith Hawton. 2010.

Projekt Blå

Projekt Blå - operativ utvärdering av nytt system för drogtester i Kriminalvården. Fredrik Dahlin. 2010. 

Projekt adhd mobilt utredningsteam

Slutrapport: Projekt adhd mobilt utredningsteam (Pamut). Anna Simonsson och Lena Lundholm. Projektnummer: 2013-264. 

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige

Sammanfattningsrapport: Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige. Jenny Yourstone, Diana Wenander, & Niklas Långström. Projektnummer 2010:140

Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner

Psykisk hälsa hos häktade med restriktioner. Bengt Holmgren, Thomas Frisell, Bo Runesson. 2011.

Påföljdsförslag och påföljdsval

Påföljdsförslag och påföljdsval - Samstämmighet och variation mella personutredning och domskäl. Kerstin Svensson och Anders Persson. 2012. 

Reactions on display/Intimate partner violence

Reactions on display/Intimate partner violence - En rapport om RoD/IPV. Kristina Sygel, Marianne Kristiansson, Roberto Furberg, Uno Fors. 2012. 

Riskbedömning i kriminalvård och rättspsykiatri

Riskbedömning i kriminalvård och rättspsykiatri. Sammanfattningsrapport. Joakim Sturup, Mats Forsman, Ulrika Haggård, Daniel Karlberg, Peter Johansson. 2014.