Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Forskningsrapporter

Här kan du fördjupa dig i Kriminalvårdens forskning.

Riskbedömningar inför fängelsepåföljd

Riskbedömningar inför fängelsepåföljd. En prospektiv uppföljning av långstidsdömda män avseende våld och annan misskötsamhet under anstaltsvistelse. David Johansson, Mats Dernevik och Peter Johansson. 2013. 

Röster om att gå i tystnad

Röster om att gå i tystnad - en beskrivning och analys av Kriminalvårdens Klosterverksamhet. Lena Roxell. 2016.

Självmord efter frigivning från fängelse

Rapporten är en studie av förekomsten av suicid bland kriminalvårdade personer med syftet att identifiera sårbara tidsperioder och särskilda riskfaktorer. Där psykiatriska riskfaktorer samt betydelsen av våldsbenägenhet, ålder, kön och födelseland analyserades. Bo Runeson, Axel Haglund.

Standardiserade intervjuer i socialt arbete

Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASI. Elisabeth Martinell Barfoed. 2014.

Straff och personlig integritet

Straff och personlig integritet. William Bülow, Sven Ove Hansson, Torbjörn Tännsjö och Niels Lynöe. 2013.

Systematisk ADHD-screening och neuropsykiatrisk utredning inom Kriminalvården

Sammanfattningsrapport. Utvärdering av två regionala ADHD-projekt och förslag på nationella riktlinjer. Anna Simonsson och Lena Lundholm. Projektnummer 2014-021718.

Tandhälsa hos män intagna på en svensk sluten kriminalvårdsanstalt

Tandhälsa hos män intagna på en svensk sluten kriminalvårdsanstalt. Christer Priwe. Projektnummer 2010:176

Tidigt debuterande beteendestörning: förekomst och betydelse bland vålds- och sexualbrottsdömda

Tidigt debuterande beteendestörning: förekomst och betydelse bland vålds- och sexualbrottsdömda. Eva Billstedt och Björn Hofvander. 2013.

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin. En studie av utsöndringstider hos missbrukare. Robert Kronstrand och Johan Ahlner. 2011.

Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS

Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS. Våld i nära relationer och sexualbrott 2008-2011. Jenny Yourstone, Ingrid Freij och Jason McBride. 2011.