Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Forskningsrapporter

Här kan du fördjupa dig i Kriminalvårdens forskning.

Våldbejakande extremism i kriminalvård

 Våldsbejakande extremism i kriminalvård – en kunskapsöversikt.

Jenny Yourstone, David Cardell, Lily Stroubouli Lanefelt och Hedwig Westerberg.

Projektnummer 2016:290

Våldsbrottslighet

Våldsbrottslighet: Totalbefolkningsstudier av gen- och miljöeffekter. Thomas Frisell och Niklas Långström. 2014.

Yoga på anstalt

Yoga på anstalt - en randomiserad kontrollerad studie. Nóra Kerekes, Cecilia Fielding och Susanne Apelqvist. 2016. 

 

Yoga slutrapport

Yoga slutrapport på engelska - Nóra Kerekes, Cecilia Fielding and Susanne Apelqvist 2017

Återfall i brott för rättspsykiatriskt undersökta

Återfall i brott för rättspsykiatriskt undersökta 1992-2002. Hanna Edberg, Joakim Sturup och Marianne Kristiansson. 2010.

Återfall som effektmått

Återfall som effektmått. Yasmina Molero, Mats Forsman och Niklas Långström. Projektnummer 2014-275. 

Återfallsförbrytare - vilka var de?

Återfallsförbrytare - vilka var de? - Några bakgrundsfaktorers inverkan på återfall i brott. Birgitta Rydén-Lodi, Stockholms Universitet. Håkan Stattin, Örebro Universitet. Britt af Klinteberg, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet. 2005.

 

Är utsatthet för övergrepp i barndomen kausalt relaterat till brottslighet i vuxen ålder?

Är utsatthet för övergrepp i barndomen en orsaksfaktor för brottslighet i vuxen ålder? Författare: Mats Forsman och Niklas Långström. Projektnummer 2008:92.

Överdoser, självmordsförsök och kliniska karakteristika hos tunga missbrukare

Överdoser, självmordsförsök och kliniska karakteristika hos tunga missbrukare i svensk kriminalvård. Anders C Håkansson. 2010.