Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Utvärdering av KRIMSTICS försöksverksamhet 2011-2013

Rapporten beskriver en randomiserad kontrollerad studie som undersöker effekter av frivårdsinspektörers utbildning i samtalsmetoden KRIMSTICS.

Sammanfattning

Studien utvärderar frivårdsinspektörers följsamhet till KRIMSTICS genom att koda ljudinspelade övervakningssessioner. Effekter av KRIMSTICS på klienters återfall i brott följs upp genom att jämföra återfall hos klienter som haft strukturerade samtal med KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörer med klienter som haft samtal med frivårdsinspektörer som inte utbildats.

 

Författare: Louise Starfelt Sutton, Charlotte Jakobsson

Publiceringsdatum: 2018