Kriminalvården

KOS 2017 - Kriminalvård och statistik

I publikationen Kriminalvård och statistik (KOS) 2017 hittar du sammanställd statistik som ger en övergripande, beskrivande och aktuell bild av Kriminalvårdens verksamhet i anstalt, häkte och frivård.