Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Samverkan och samarbete

Kriminalvården behöver samverka med externa parter, till exempel Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och ideella organisationer.

Arbetsmarknadsinriktade åtgärder

Kriminalvården samarbetar med Arbetsförmedlingen. Syftet är att stärka klienternas möjligheter på arbetsmarknaden och öka förutsättningarna att hitta hållbara lösningar till egen försörjning och arbete i ett liv utan brott. Arbetsförmedlingen finns tillgängliga på alla Kriminalvårdens anstalter och frivårdskontor, på anstalterna drivs dessutom arbetsmarknadsutbildningar.

Ytterligare en del i samarbetet är Krami, en myndighetsövergripande insats där också Sveriges kommuner ingår. Krami finns på drygt 20 orter i landet, från Luleå till Malmö. Kramis funktion är vägledning och stöd för att underlätta för klienter att komma in på arbetsmarknaden.

Statsbidrag till ideella organisationer

Kriminalvården förmedlar statsbidrag till ideella organisationer. De föreningar som erhåller statsbidrag bedriver bland annat besöksgrupper på anstalt, organiserar lekmannaövervakare, stöttar arbetet med Visionsrum, genomför hämtningar av klienter som friges från anstalt, besöker häktade och stöttar klienter som vill lämna kriminella gäng. 

Övrig extern samverkan

  • Kriminalvården medverkar i behandlingen av opiatberoende på mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kriminalvården påbörjar inte läkemedelsassisterad behandling om inte klientens hemlandsting godkänt att behandlingen kan fortsätta efter frigivning. 
  • Kriminalvården har öppnat en integrerad beroendemottagning på Fridhemsplans frivårdskontor tillsammans med Beroendecentrum Stockholm.