Kriminalvården logotyp

Samverkan och samarbete

För att Kriminalvården ska nå framgång i det återfallsförebyggande arbetet krävs mer än våra egna insatser. Vi behöver också samverka med andra samhällsaktörer, till exempel Arbetsförmedlingen, hälso-och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället.

Utgångspunkten är att Kriminalvårdens klienter har samma rätt till samhällets stöd och hjälp som andra medborgare.

Arbetsmarknadsinriktade åtgärder

Kriminalvården samarbetar med Arbetsförmedlingen. Syftet är att stärka klienternas möjligheter på arbetsmarknaden och öka förutsättningarna att hitta hållbara lösningar till egen försörjning och arbete i ett liv utan brott. Arbetsförmedlingen finns tillgängliga på alla Kriminalvårdens anstalter och frivårdskontor, på anstalterna drivs dessutom arbetsmarknadsutbildningar.

Ytterligare en del i samarbetet är Krami, en myndighetsövergripande insats där också Sveriges kommuner ingår. Krami finns på cirka 20 orter i landet, från Luleå till Malmö. Kramis funktion är vägledning och stöd för att underlätta för klienter att komma in på arbetsmarknaden.

Statsbidrag till ideella organisationer

Civilsamhället spelar också en viktig roll i det återfallsförebyggande arbetet, och Kriminalvården har möjlighet att ge statsbidrag till ideella verksamheter som främjar dömdas återanpassning i samhället. De organisationer som erhåller statsbidrag bedriver bland annat besöksgrupper på anstalt och häkte, organiserar biträdande övervakare eller stöttar klienter som vill lämna kriminella gäng eller en kriminell livsstil. Exempel på ideella organisationer som Kriminalvården har delat ut statsbidrag till är Röda Korset, RFSU och Fryshuset.