Kriminalvården logotyp

”Blir en win-win-situation åt alla håll och kanter"

Efter att ha arbetat 15 år som frivårdsinspektör är Märta Frank sedan ett knappt år ombudsman på RFS, riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Bland medlemmarna i RFS finns biträdande övervakare, ideella krafter i samhället som kan spela en viktig roll för klienterna i inslussningen.

Märta Frank

Det finns många långsiktiga fördelar med att få in biträdande övervakaren tidigt i processen och träffa klienter med månader kvar till frigivning, anser Märta Frank.

- När det fungerar blir det en sådan win-win-situation åt alla håll och kanter, jag har stött på det så många gånger. Men det tar tid att vara relationsskapande och bygga tillit. Många klienter har ett motstånd mot myndigheter och att få in det neutrala ögat som ser, örat som lyssnar tidigt i processen är en jättevinst.

- Jag har alltid velat kalla biträdande övervakare medmänniskor, det är personer som går in och genuint vill stödja och hjälpa med det de kan för att puffa klienterna i rätt riktning.

Ett verktyg som RFS har för en god grund i inslussning, och som kan vara en fin brygga i förhållandet mellan biträdande övervakare och klienter, är en utbildning i vardagsekonomi för biträdande övervakare.  

- För att klienterna ska kunna vända skutan är ekonomin en viktig punkt. Att få hjälp och stöd med hushållsekonomi, skuldsanering och hur trygghetssystemet fungerar redan inne på anstalt kan vara avgörande för att det ska fungera och att klienterna verkligen tar tag i det. Den här utbildningen är väldigt konkret och vi har fått väldigt bra utvärderingar från klienter om just detta, säger Märta Frank.