”Det underlättar hur mycket som helst”

Said Madjid

Said Madjid, i dag 1:e socialsekreterare på Hisingen i Göteborg, var tidigt involverad när inslussningsmodellen byggdes upp. Han ser stora fördelar med tidiga insatser och anser att samverkan med andra aktörer är nyckeln till att det ska fungera.

- Vårt mål har varit att vara färdig med alla utredningar och idéer innan klienten bli frisläppt. Dag ett efter frigivningen går du hit, dag två går du hit och så vidare. Även om allt är subjektivt och svårt att mäta såg vi ändå ganska snabbt att tiden för vissa återfall i missbruk eller kriminalitet sköts framåt. Det som tidigare kunde handla om två-tre veckor var nu sex månader.

Att socialtjänsten och frivården tillsammans kunde samverka och synka sina insatser tre-fyra månader innan frigivningen är nyckeln till framgång, tror Said. - Samtidigt är det viktigt att påpeka att vi inte gör något nytt, vi gör vårt uppdrag precis som tidigare. Den enda vi skillnaden är att vi gör det tidigare, och det underlättar hur mycket som helst i rollen som socialsekreterare och gör det mer rättssäkert. Man behöver inte vara rädd för att missa något när vi gör en utredning, du vet exakt var klienten är, personen är på anstalt och är drogfri.

- Tidigare, när riktlinjerna var att en utredning fick påbörjas först efter frigivning, kunde man lätt bli stressad av att klienten kunde ha hunnit åka rutschkana tillbaka till ett återfall redan innan man hunnit börja, säger Said Madjid.