Kriminalvården logotyp

”Förutsättningar att klara en tillvaro utan att återfalla”

Anton Hedbern

Inslussning är etablerat i Umeå vilket medför kortare startsträckor och starkare samverkan.- Det är en stor vinst för klienterna att få all information samlad och att det kommer direkt från varje myndighet, säger frivårdsinspektören Anton Hedbern.

Frivårdskoordinatorns roll i inslussning är att se över klientens behov av stöd från andra myndigheter än Kriminalvården. För att klienten ska kunna ingå i inslussning krävs att de lämnar sitt samtycke till att bryta sekretessen mellan olika myndigheter. Att samverkan och möten, där flera aktörer är samlade samtidigt, sker redan under anstaltstiden är en stor fördel, anser Anton Hedbern.

- Då behöver inte klienterna ringa runt till var och en av myndigheterna och få information som flyger kors och tvärs.

- Att var myndighet för sig kan berätta vid sådana möten vad de kan ge för stöd åt klienterna, att det kommer direkt från källan snarare än att frivården ska berätta vad Socialtjänsten kan göra eller vad Arbetsförmedlingen kan göra och så vidare är en jättevinst.

Anton Hedbern lyfter fram ett bra exempel när tidig och tydlig samverkan i inslussning hjälpte en klient som under många varit in och ut på anstalt och snabbt återfallit i brott.

Efter att ha genomgått en utredning om psykisk ohälsa under anstaltstiden fick han en diagnos och kunde ingå i vissa program via Arbetsförmedlingen och få en sysselsättning. I och med att sekretessen var bruten kunde socialtjänsten ta del av utredningen och ordna med boendestöd och stödboende.

- Tidigare när klienten skulle kliva ut från anstalt hade det varit mer eller mindre kaos och han hade snabbt återgått till missbruk och kriminalitet. Den här gången uttryckte klienten att han fått förutsättningar att klara en tillvaro utan att återfalla, som han inte fått tidigare, säger Anton Hedbern.