”Styrkan är att samverka tidigt”

Mikael Holmlund

Mikael Holmlund, förbundschef för Samordningsförbundet i Umeåregionen, finns med som ett kunskapsstöd för att samverkan ska fungera i inslussning.

Samordningsförbundets uppdrag är att samordna insatser från huvudmännen, regioner, kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för personer som står långt utanför arbetsmarknaden av hälsoskäl. Samarbetet med Kriminalvården initierades för flera år sedan med en Kramiverksamhet i Umeå som gav ett väldigt bra resultat.

- I inslussarbetet fungerar vi som ett kunskapsstöd för att samordna olika parter. Vi har haft föreläsningar, workshops och diskuterat vilka beståndsdelar som måste vara på plats för att samverkan ska fungera. Sen vill vi självklart hitta sätt där Kriminalvårdens klienter, om de står långt utanför arbetsmarknaden, ska kunna komma in i våra insatser också.

För att samverkan ska fungera, enligt Mikael Holmlund, krävs ett tydligt ledarskap, tillit, strukturer och tid för att bygga relationer.

- Styrkan i modellen är att man i tidigt skede samverkar och tänker på vad som kommer att behövas för klienten. Det är ett måste att hitta strukturer som fungerar över tid för att skapa relationer och tillit mellan alla olika aktörer. Och det tycker jag att den här satsningen visat. Jag upplever Kriminalvården som en väldigt lyssnande organisation som är nyfiken på samverkan.