Samarbetet "Sluta skjut"

Gruppvåldsintervention (GVI) är en metod för att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupper.

Tillsammans för ett tryggt Malmö

"Sluta skjut" är ett samarbete mellan Polisen, Malmö stad, Kriminalvården och engagerade medborgare som innebär att det blir svårare att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort från ett våldsamt liv. Projektet bygger på en beprövad amerikansk metod, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte så mycket om nya arbetsmetoder. Det nya i metoden handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare.

 

Läs mer