Statsbidrag

Kriminalvården kan ge statsbidrag till ideella organisationer som kompletterar och bidrar till vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vilka som har fått bidrag.

Vilka kan söka statsbidrag? 

Statsbidraget kan sökas av ideella organisationer som jobbar för att främja dömdas återanpassning i samhället. Även frigivningsförberedande verksamhet för intagna i anstalt och häkte samt stödjande insatser efter frigivning.

Statsbidraget kan också sökas av ideella organisationer som bedriver en verksamhet som underlättar för klienter som friges efter att ha avtjänat ett fängelsestraff. Det kan handla om att underlätta övergången mellan en anstaltsvistelse och ett liv i frihet på både kort sikt och på lite längre sikt. Att hjälpa klienten att ta steg in i samhället. Verksamheten kan gärna följa klienten genom hela resan från häkte, anstalt och ut i frivård.

Kriminalvården prioriterar kostnader relaterade till den klientnära verksamheten som organisationen vill bedriva, medel för verksamhet som bidrar till intagnas återanpassning och förbättrade frigivning. Viss ersättning för kringkostnader och administration kan beviljas.

Kriminalvårdens statsbidrag lämnas i huvudsak som verksamhetsbidrag, men även projektbidrag och organisationsbidrag kan komma i fråga.

Regeringen beslutar om hur mycket medel Kriminalvården har att fördela.

Villkor

 

Sök statsbidrag

Ansökningstiden för statsbidrag 2022 har gått ut. Ansökan för nästa år öppnar den 1 september 2022.