Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Organisationer som fått bidrag

Här är de organisationer som får statsbidrag 2019.

Organisationer som får statsbidrag 2019

Organisation Beviljade bidrag (SEK)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

www.rfs.se

2 700 000
Sveriges Kristna Råd, SKR
www.skr.org
200 000
Riks KRIS (Kriminellas revansch i samhället)
www.kris.a.se
850 000

BUFFF Sverige, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

www.bufff.nu

2 500 000
Svenska Röda Korset
www.redcross.se
1 450 000

Stiftelsen Fryshuset

www.fryshuset.se

2 500 000

Göteborgs Räddningsmission/Solrosen   

www.raddningsmissionen.se

 580 000

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

www.rfsu.se

1 380 000

Processkedjan        

www.processkedjan.se          

1 380 000

Livskraft

www.livskraft.se

250 000

Vägen ut! Kooperativens intresseförening

www.vagenut.coop

300 000

Föreningen Fanzingo

www.fanzingo.se

660 000

Frälsningsarmén 

www.fralsningsarmen.se

250 000