Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Redovisning av medel

Organisationer som har fått statsbidrag ska lämna halvårs- och helårsredovisningar till Kriminalvården. Du kan ladda ner underlag för redovisningen här.

Helårsredovisningen ska innehålla:

  • En helårsredovisning för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig. En auktoriserad eller godkänd revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen.