Kriminalvården

Redovisning av medel

Organisationer som har fått statsbidrag ska lämna halvårs- och helårsredovisningar till Kriminalvården. Du kan ladda ner underlag för redovisningen här.

Helårsredovisningen ska innehålla:

  • En helårsredovisning för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig. En auktoriserad eller godkänd revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen.

 

Frågor om redovisningen?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas