Redovisning av medel

Organisationer som har fått statsbidrag ska lämna halvårs- och helårsredovisningar till Kriminalvården. Du kan ladda ner underlag för redovisningen här.

Halvårsredovisningen ska innehålla:

  • En halvårsredovisning för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget fram till 30 juni (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).

Helårsredovisningen ska innehålla:

  • En helårsredovisning för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget för hela året (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig. En auktoriserad eller godkänd revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen.

Ladda ner: 

Helårsredovisning för 2021 kommer att finnas här för nedladdning när det blir aktuellt. 

Har du frågor om redovisningen?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas