Redovisning av medel

Organisationer som har fått statsbidrag ska lämna halvårs- och helårsredovisningar till Kriminalvården. Du kan ladda ner underlag för redovisningen här.

Halvårsredovisningen ska innehålla:

  • En halvårsredovisning för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget fram till 30 juni (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).

Ladda ner:

Halvårsredovisning för första halvåret 2022 kommer att finnas här för nedladdning när det blir aktuellt.

Helårsredovisningen ska innehålla:

  • En helårsredovisning för hur bidraget har använts i förhållande till syftet och villkoren för bidraget för hela året (inklusive tillhörande bilagor/handlingar).
  • Revisorsintyg som visar att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig. En auktoriserad eller godkänd revisor ska granska och godkänna den ekonomiska redovisningen.

Har du frågor om redovisningen?

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas