Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Statsbidrag

Kriminalvården kan ge statsbidrag till organisationer som kompletterar och bidrar till vår verksamhet. I år har vi hittills fördelat 15 000 000 kronor.

Det är endast ideella organisationer som kan ansöka om statsbidrag från Kriminalvården. Organisationens verksamhet måste också på något sätt vara kopplad till kriminalvård. Hur mycket pengar som delas ut bestäms av regeringen.

Ansökan om statsbidrag för 2018 ska ske före den sista oktober 2017. Läs mer och ansök.  Läs mer om organisationerna som fick statsbidrag 2017 här.  

Organisationer som får statsbidrag 2017

Organisation Beviljade bidrag (SEK)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

www.rfs.se

3 000 000
Sveriges kristna råd
www.skr.org
345 000
Kriminellas revansch i samhället
www.kris.a.se
1 270 000

Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

www.bufff.nu

2 000 000
Attention
www.attention-riks.se
380 000
Hela Människan
www.helamanniskan.se
190 000
Röda Korset
www.redcross.se
535 000

Fryshuset

www.fryshuset.se

2 100 000

Unizon 

www.unizon.se

300 000

Göteborgs Räddningsmission/Solrosen   

www.raddningsmissionen.se

 500 000

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

www.rfsu.se

 1 130 000

Processkedjan        

www.processkedjan.se                

1 200 000

X-Cons Riksförbund

www.x-cons.se

620 000

Livskraft

www.livskraft.se

680 000

Föreningen Fanzingo

http://fanzingo.se/

750 000