Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Statsbidrag

Kriminalvården kan ge statsbidrag till organisationer som kompletterar och bidrar till vår verksamhet. I år har vi hittills fördelat 15 000 000 kronor.

Det är endast ideella organisationer som kan ansöka om statsbidrag från Kriminalvården. Organisationens verksamhet måste också på något sätt vara kopplad till kriminalvård. Hur mycket pengar som delas ut bestäms av regeringen.

Ansökan om statsbidrag för 2019 ska ske före den sista oktober 2018. Läs mer och ansök.  Läs mer om organisationerna som fick statsbidrag 2018 här.  

Organisationer som får statsbidrag 2018

Organisation Beviljade bidrag (SEK)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

www.rfs.se

2 700 000
Sveriges Kristna Råd, SKR
www.skr.org
250 000
Riks KRIS (Kriminellas revansch i samhället)
www.kris.a.se
850 000

BUFFF Sverige, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

www.bufff.nu

2 500 000
Riksförbundet Attention
www.attention-riks.se
450 000
Hela Människan
www.helamanniskan.se
180 000
Svenska Röda Korset
www.redcross.se
540 000

Stiftelsen Fryshuset

www.fryshuset.se

2 500 000

Göteborgs Räddningsmission/Solrosen   

www.raddningsmissionen.se

 450 000

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

www.rfsu.se

1 380 000

Process kedjan        

www.processkedjan.se                

1 380 000

Livskraft

www.livskraft.se

500 000

Vägen ut! Kooperativens intresseförening

http://www.vagenut.coop

600 000

Föreningen Fanzingo

http://fanzingo.se/

720 000