Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Statsbidrag

Kriminalvården kan ge statsbidrag till ideella organisationer som kompletterar och bidrar till vår verksamhet. I år fördelas 15 000 000 kronor till 13 ideella organisationer. Beslutet för 2019 fattades av frivårdsdirektören Lennart Palmgren den 29 januari.

Det är endast ideella organisationer som kan beviljas statsbidrag från Kriminalvården. Organisationens verksamhet måste också på något sätt vara kopplad till kriminalvård. Hur mycket pengar som delas ut bestäms av regeringen. Ansökan om statsbidrag för 2020 kommer att uppdateras under 2019. 

Läs mer om organisationerna som beviljats statsbidrag 2019 här. 

Organisationer som får statsbidrag 2019

Organisation Beviljade bidrag (SEK)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

www.rfs.se

2 700 000
Sveriges Kristna Råd, SKR
www.skr.org
200 000
Riks KRIS (Kriminellas revansch i samhället)
www.kris.a.se
850 000

BUFFF Sverige, Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse

www.bufff.nu

2 500 000
Svenska Röda Korset
www.redcross.se
1 450 000

Stiftelsen Fryshuset

www.fryshuset.se

2 500 000

Göteborgs Räddningsmission/Solrosen   

www.raddningsmissionen.se

 580 000

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

www.rfsu.se

1 380 000

Processkedjan        

www.processkedjan.se          

1 380 000

Livskraft

www.livskraft.se

250 000

Vägen ut! Kooperativens intresseförening

www.vagenut.coop

300 000

Föreningen Fanzingo

www.fanzingo.se

660 000

Frälsningsarmén 

www.fralsningsarmen.se

250 000