Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Ansökan statsbidrag

Statsbidrag ger vi till vissa riksorganisationer som arbetar med att förbereda Kriminalvårdens klienter för sin frigivning eller andra områden som rör Kriminalvårdens verksamhet. Ansökan om statsbidrag för 2019 ska ske före den sista oktober 2018.

Här hittar du blankett för ansökan. För instruktioner se Anvisning för ansökan om statsbidrag. 

Om ansökan

Det ska framgå i ansökan vilka verksamhetsställen inom Kriminalvården som organisationen vill samarbeta med, och de är införstådda med planeringen och vilken typ av verksamhet som organisationen har. Ansökan ska också innehålla stadgar, verksamhetsplan för 3 år och den senaste verksamhets- och revisionsberättelsen. 

Kriminalvården prioriterar kostnader direkt relaterade till den klientnära verksamheten som organisationen vill bedriva, medel för verksamhet som bidrar till intagnas återanpassning och förbättrade frigivning. Viss ersättning för kringkostnader och administration kan beviljas. 

Skicka till adress:

Kriminalvården 
601 80 Norrköping

Redovisning av statsbidrag

Organisationer som har fått statsbidrag ska lämna halvårs- och helårsredovinsningar till Kriminalvården. Redovisning av förbrukade statsbidragsmedel för tiden 1 januari – 30 juni ska lämnas senast den 16 september 2018. Helårsredovisningen ska vara inlämnad senast den 18 mars 2019

Nedan kan du ladda ner blanketter för redovisning av statsbidrag med tillhörande anvisningar.