Kriminalvården logotyp

Lagar, förordningar och föreskrifter

Det är lagar och förordningar stiftade av Sveriges riksdag som ger Kriminalvården rättigheter att utföra vårt uppdrag att göra samhället säkrare, att motverka brottslighet och minska återfall i brott. I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet.

Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för Kriminalvården. Översättningar av förvaltningslagen, fängelselagen, häkteslagen och de europeiska fängelsereglerna finns under respektive svenskt dokument. Översättningarna är pdf-filer som öppnas i ett nytt fönster. 

Myndigheten

Brottsbalken

Beräkning av strafftid

Anstalt

Häkte

  • Häkteslag (2010:611)
  • Act on Detention (This document is not an exact reproduction of the officially adopted text. The official authentic versions of acts are published on the website for The Swedish Code of Statutes (SFS). Amendments are not included. Den engelska översättningen av häkteslagen är inte uppdaterad till den senaste lydelsen.)
  • Häktesförordning (2010:2011)

Frivård

Internationellt

Föreskrifter

Kriminalvårdens regelverk för klientverksamheten heter föreskrifter. Aktuella föreskrifter är listade nedan i konsoliderad version. Om du vill ha tidigare versioner kan du kontakta Kriminalvårdens växel på telefonnummer: 077-228 08 00. Be om att bli kopplad till biblioteket.

Föreskrifter i nummerordning 

Föreskrifter i nummerordning innefattar grundföreskrifter (FARK) och ändringsföreskrifter i den ordning de är beslutade. Du hittar föreskrifter här.

Prenumerera på föreskrifter

Du kan ha bevakning via e-post på publicerade föreskrifter, genom att skapa en prenumeration.

Här skapar du en prenumeration på Kriminalvårdens föreskrifter