Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Lagar, förordningar och föreskrifter

Det är lagar och förordningar stiftade av Sveriges riksdag som ger Kriminalvården rättigheter att utföra vårt uppdrag att göra samhället säkrare, att motverka brottslighet och minska återfall i brott. I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet.

Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för Kriminalvården. Översättningar av förvaltningslagen, fängelselagen, häkteslagen och de europeiska fängelsereglerna finns under respektive svenskt dokument. Översättningarna är pdf-filer som öppnas i ett nytt fönster. 

Myndigheten

Brottsbalken

Beräkning av strafftid

Anstalt

Häkte

Frivård

Internationellt

Föreskrifter

Kriminalvårdens regelverk för klientverksamheten heter föreskrifter. Aktuella föreskrifter är listade nedan i konsoliderad version. Om du vill ha tidigare versioner kan du kontakta Kriminalvårdens växel på telefonnummer: 077-228 08 00. Be om att bli kopplad till biblioteket.

Föreskrifter i nummerordning 

Föreskrifter i nummerordning innefattar grundföreskrifter (FARK) och ändringsföreskrifter i den ordning de är beslutade. Du hittar föreskrifter här.