Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Sekretess och personuppgifter

Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess och Kriminalvårdens personal lämnar inte ut information om klienter utan sekretessprövning.

Sekretessen gäller även om anhöriga vill ha information. Klienten kan själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person.

Kriminalvården får inte röja information som klienten kan ta skada eller få obehag av. Sekretessen gäller även uppgifter som kan vara till skada för till exempel anhöriga.

Hantering av personuppgifter

I vanliga fall måste en person samtycka till att personuppgifter registreras. Kriminalvårdens får däremot registrera personuppgifter om dömda personer utan samtycke.

Det är förbjudet att registrera personuppgifter som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös och filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården kommer att ersättas av: Lag (2018:1699) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. 

Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården kommer att ersättas av: Förordning (2018:1746) om kriminalvårdens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.