Kriminalvården logotyp

Sekretess och personuppgifter

Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess och Kriminalvårdens personal lämnar inte ut information om klienter utan sekretessprövning.

Sekretessen gäller även om anhöriga vill ha information. Klienten kan själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person.

Kriminalvården får inte röja information som klienten kan ta skada eller få obehag av.

Hantering av personuppgifter

GDPR

Sedan 2018 gäller en ny EU-gemensam dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att vi är extra restriktiva med hur och vilka personuppgifter som behandlas och vad vi publicerar på våra externa webbplatser. Här kan du läsa allt som rör GDPR och hur vi arbetar efter den.